Statut četrtne skupnosti Dobja vas

Predpisi, na katere predpis vpliva