Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - fizične osebe