Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov, izvajanje del, za prepis oziroma prometa z zemljišči

Oddaj vlogo

Da

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov