Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata / kmetije v podaljšanem obratovalnem času (vsakoletno podaljšanje)

Oddaj vlogo

Da

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov