Zahtevek za izdajo projektnih in drugih pogojev

Oddaj vlogo

Da

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov