Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predsednik, Matej SKERLOVNIK
 • namestnica predsednika, Janja BLATNIK
 • članica, Maja DRETNIK
 • namestnica člana, Ana MLINAR
 • član, Simon PŠENIČNIK
 • namestnica člana, Vanja MEZNER
 • članica, Katja CVILAK
 • namestnica člana, Melita OBRETAN
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • predsednik -, Matej SKERLOVNIK, Na Šancah 48, 2390 Ravne na Koroškem
 • namestnica predsednika -, Maja ČUK, Čečovje 9a, 2390 Ravne na Koroškem
 • namestnica člana -, Ana MLINAR, Čečovje 53A, 2390 Ravne na Koroškem
 • član -, Danijel JELUŠIĆ, Javornik 53, 2390 Ravne na Koroškem
 • članica -, Vera KRAJNC, Trg svobode 7, 2390 Ravne na Koroškem
 • namestnica članice -, Marija PEČOVNIK MEH, Ditingerjeva 14, 2390 Ravne na Koroškem
 • članica -, mag. Mateja VERDINEK ŽIGON, Kotlje 20a, 2394 Kotlje
 • namestnik članice -, Peter JAZBEC, Javornik 40, 2390 Ravne na Koroškem