Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 - 2022)
  • predsednik -, Matej SKERLOVNIK, Na Šancah 48, 2390 Ravne na Koroškem
  • namestnica predsednika -, Maja ČUK, Čečovje 9a, 2390 Ravne na Koroškem
  • namestnica člana -, Ana MLINAR, Čečovje 53A, 2390 Ravne na Koroškem
  • član -, Danijel JELUŠIĆ, Javornik 53, 2390 Ravne na Koroškem
  • članica -, Vera KRAJNC, Trg svobode 7, 2390 Ravne na Koroškem
  • namestnica članice -, Marija PEČOVNIK MEH, Ditingerjeva 14, 2390 Ravne na Koroškem
  • članica -, mag. Mateja VERDINEK ŽIGON, Kotlje 20a, 2394 Kotlje
  • namestnik članice -, Peter JAZBEC, Javornik 40, 2390 Ravne na Koroškem