Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik - Matej SKERLOVNIK, Na Šancah 48, 2390 Ravne na Koroškem
  • namestnica predsednika - Maja ČUK, Čečovje 9a, 2390 Ravne na Koroškem
  • članica - Ana MLINAR, Čečovje 53A, 2390 Ravne na Koroškem
  • namestnik članice - Danijel JELUŠIĆ, Javornik 53, 2390 Ravne na Koroškem
  • članica - Vera KRAJNC, Trg svobode 7, 2390 Ravne na Koroškem
  • namestnica članice - Marija PEČOVNIK MEH, Ditingerjeva 14, 2390 Ravne na Koroškem
  • članica - mag. Mateja VERDINEK ŽIGON, Kotlje 20a, 2394 Kotlje
  • namestnik članice - Peter JAZBEC, Javornik 40, 2390 Ravne na Koroškem