Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Ravne na Koroškem

2932
EU projekti
V načrtu
predvidoma v 2020