Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Ravne na Koroškem

3194
EU projekti
V načrtu
predvidoma v 2020