Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Ravne na Koroškem

2203
EU projekti
V načrtu
predvidoma v 2020