Vloga za izdajo dovoljenja za ureditev cestnega priključka na javno cesto

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku