Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Silvo RAMŠAK, predsednik, Tolsti Vrh 10a, 2390 Ravne na Koroškem
  • Miran BREG, namestnik predsednika, Kotlje 169/d, 2394 Kotlje
  • Vilko ČERNOVŠEK, član, Kotlje 88, 2394 Kotlje
  • Lucija Franc Knez, član
  • Tamara Krevh, član