Nadzorni odbor

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, dr. Štefan Šumah, Kotlje 31, 2394 Kotlje
  • namestnica predsednika, Lucija Franc Knez, Tolsti Vrh 56a, 2390 Ravne na Koroškem
  • član, Miran Breg, Kotlje 169d, 2394 Kotlje
  • članica, Andreja Tarkuš, Gledališka pot 8, 2390 Ravne na Koroškem
  • član, mag. Aleksander Jug, Tolsti Vrh 2b, 2390 Ravne na Koroškem
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Silvo RAMŠAK, predsednik, Tolsti Vrh 10a, 2390 Ravne na Koroškem
  • Miran BREG, namestnik predsednika, Kotlje 169/d, 2394 Kotlje
  • Vilko ČERNOVŠEK, član, Kotlje 88, 2394 Kotlje
  • Lucija FRANC KNEZ, članica, Tolsti Vrh 56a, 2390 Ravne na Koroškem
  • Tamara KREVH, članica, Ob Suhi 39a, 2390 Ravne na Koroškem