Nadzorni odbor

Člani (mandat 2022 - 2026)
  • dr. Štefan Šumah
  • Miran Breg
  • Lucija Franc Knez
  • Andreja Tarkuš
Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Silvo RAMŠAK, predsednik, Tolsti Vrh 10a, 2390 Ravne na Koroškem
  • Miran BREG, namestnik predsednika, Kotlje 169/d, 2394 Kotlje
  • Vilko ČERNOVŠEK, član, Kotlje 88, 2394 Kotlje
  • Lucija FRANC KNEZ, članica, Tolsti Vrh 56a, 2390 Ravne na Koroškem
  • Tamara KREVH, članica, Ob Suhi 39a, 2390 Ravne na Koroškem