Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Borut IRŠIČ, Čečovje 22a, 2390 Ravne na Koroškem, predsednik
  • Dejan PANDEL, Tolsti Vrh 127, 2390 Ravne na Koroškem, namestnik predsednika
  • Miran BREG, Kotlje 169/d, 2394 Kotlje
  • Vilko ČERNOVŠEK, Kotlje 88, 2394 Kotlje
  • Silvo RAMŠAK, Tolsti Vrh 10a, 2390 Ravne na Koroškem