Večnamenska dvorana OŠ Koroški jeklarji – podružnica Kotlje

5109
1,71 EUR
Lastni projekti
Zaključeno
Julij 2017
Marec 2019