Vloga za uporabo zvočnih naprav na javni prireditvi/shodu za katero NI POTREBNO pridobiti dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)