Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste - gradnje in rek. objektov ter postavljanje objektov

Oddaj vlogo

Da

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov