Operacija »Izdelava projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. razvojne osi - Vzhodna obvoznica Ravne«

1289
221.765,50 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
221.765,50 EUR
V teku
24.04.2018
31.12.2023

Podatki o financiranju