Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini

2469
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku