Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini

2288
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku