Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča-pravne osebe