Zahteva za izdajo mnenja /za izvedbo gradnje in uporabo objekta/