Vloga za prijavo rednega obratovalnega časa obrata / kmetije (od 6.00 ure do 22.00 ure)

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka