Vzpostavitev »Flow trail« proge za gorske kolesarje in izvedba izobraževanj o varnem kolesarjenju

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku