Pomoč pri izvedbi kolesarskih izpitov Osnovne šole Prežihovega Voranca