Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

02 821 60 16
02 821 60 01
aleksander.hocevar@ravne.si
Člani (mandat 2018 do 2022)

Mandatno obdobje 2018 do 2022

19.02.2020
27.11.2019
21.08.2019
24.04.2019

Mandatno obdobje 2014 do 2018

Mandatno obdobje 2010 do 2014

Mandatno obdobje 2006 do 2010