Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

02 821 60 16
02 821 60 01
aleksander.hocevar@ravne.si
Člani (mandat 2018 do 2022)