Svet za invalide

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • podžupan (predsednik), Aljaž VERHOVNIK, Koroška cesta 4, Ravne na Koroškem
 • svetnik občinskega sveta (član), Jožef PREDNIK, Ob Meži 2, Ravne na Koroškem
 • predstavnica lokalne skupnosti (članica), Mojca TUŠEK, Čečovje 2, 2390 Ravne na Koroškem
 • predstavnik Policijske postaje Ravne na Koroškem (član), Zvonko URŠNIK, Dobja vas 125, 2390 Ravne na Koroškem
 • predstavnica CSD Koroška (članica), Jelka KOVAČ, Lenartova 4, 2392 Mežica
 • predstavnik lokalne skupnosti (član), Vlado TURIČNIK, Dobja vas 169, 2390 Ravne na Koroškem
 • predstavnica Društva Sožitje Mežiške doline (članica), Milena VERHNJAK, Pod Gonjami 138 Prevalje
 • predstavnica Zavoda RS za zaposlovanje (članica), Andreja PEZDIRC VEHOVAR, Prežihova 17, Ravne na Koroškem
 • predstavnica ZIP Centra d.o.o. (članica), Liljana TOPLAK, Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem
 • predstavnica Društva gluhih in naglušnih Koroške (članica), Aleksandra LOGAR, Dobja vas 101, Ravne na Koroškem
 • predstavnica invalidov (članica), Tatjana STRMČNIK, Ob Suhi 1, Ravne na Koroškem
 • predstavnica Društva OZARA (članica), Barbara SUŠNIK, Prežihova ulica 7, Ravne na Koroškem
 • višja svetovalka II, koordinatorka projekta, Darja ČEPIN