Svet za invalide

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • podžupan (predsednik) Aljaž VERHOVNIK, Koroška cesta 4, Ravne na Koroškem
 • svetnik občinskega sveta (član) Jožef PREDNIK, Ob Meži 2, Ravne na Koroškem
 • predstavnica lokalne skupnosti (članica) Mojca TUŠEK, Čečovje 2, 2390 Ravne na Koroškem
 • predstavnik Policijske postaje Ravne na Koroškem (član) Zvonko URŠNIK, Dobja vas 125, 2390 Ravne na Koroškem
 • predstavnica CSD Koroška (članica) Jelka KOVAČ, Lenartova 4, 2392 Mežica
 • predstavnik lokalne skupnosti (član) Vlado TURIČNIK, Dobja vas 169, 2390 Ravne na Koroškem
 • predstavnica Društva Sožitje Mežiške doline (članica) Milena VERHNJAK, Pod Gonjami 138 Prevalje
 • predstavnica Zavoda RS za zaposlovanje (članica) Andreja PEZDIRC VEHOVAR, Prežihova 17, Ravne na Koroškem
 • predstavnica ZIP Centra d.o.o. (članica) Liljana TOPLAK, Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem
 • predstavnica Društva gluhih in naglušnih Koroške (članica) Aleksandra LOGAR, Dobja vas 101, Ravne na Koroškem
 • predstavnica invalidov (članica) Tatjana STRMČNIK, Ob Suhi 1, Ravne na Koroškem
 • predstavnica Društva OZARA (članica) Barbara SUŠNIK, Prežihova ulica 7, Ravne na Koroškem
 • višja svetovalka II, koordinatorka projekta Darja ČEPIN