Obvestilo o pričetku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023 ter posledic poplav za obdobje od 3. do 6. avgusta in od 28. do 31. avgusta 2023

10. 10. 2023 Janja B. (Urad župana) 598