Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

02 821 60 16
aleksander.hocevar@ravne.si
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednica sveta, mag. Jelka KLEMENC
  • tajnik, Aleksander HOČEVAR
  • Miha HORVAT
  • Janko TOREJ
  • Damjan KOVAČ
  • Valentina SLEMNIK
  • Avgust JURC