Sporočilo upravljavca JKP Ravne na Koroškem d. o. o. o oskrbi s pitno vodo

12. 10. 2023 Janja Š. (Urad župana) 515