Osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko zazidavo ČEČOVJE- JUG

22. 6. 2023 Anita P. S. (Urad za razvoj in investicije) 295