Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območij enot urejanja prostora z oznakama RA03 in RA04 (kompleks MG ROHR)

2. 3. 2023 Anita P. S. (Urad za razvoj in investicije) 243