Stališča do predlogov in pripomb na dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem – spremembe in dopolnitve št. 02 za navezovalno cesto na 3. razvojno os - vzhodna obvoznica Ravne

25. 8. 2022 Anita P. S. (Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd - Medobčinski urad) 184