Objava Preverbe ustreznosti  Strokovne ocene vplivov na okolje za RTP 220/110(20) kV Ravne z razpletom  daljnovodov in Strokovne ocene  vplivov na okolje za 220 kV priključni  daljnovod

1. 6. 2022 Anita P. S. (Urad za razvoj in investicije) 205