Objava stališč do pripomb iz javne razgrnitve osnutka DPN za RTP Ravne s priključkom 220 kV daljnovodom

14. 3. 2022 Anita P. S. (Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd - Medobčinski urad) 486