Izvajanje predhodnih arheoloških raziskav na območju DPN za državno cesto od Otiškega Vrha do priključka Prevalje

16. 11. 2021 Anita P. S. (Urad za razvoj in investicije) 442