Gradivo za 2. mnenje - Predlog Odloka o OPPN za stanovanjsko zazidavo Kotlje IV-območje KO 13 CU

21. 7. 2021 Anita P. S. (Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd - Medobčinski urad) 550