Stališča do pripomb - javna razgrnitev ŠV(UR)/PIZ in okoljskega poročila za DPN za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu

26. 5. 2021 Anita P. S. (Urad za razvoj in investicije) 254