Stališča občine do pripomb na dopolnjen osnutek odloka o OPPN za stanovanjsko zazidavo KOTLJE IV-EUP KO 13 CU

14. 5. 2021 Anita P. S. (Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd - Medobčinski urad) 502