Javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant za državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu

16. 2. 2021 Anita P. S. (Urad za razvoj in investicije) 1073