Pridobitev mnenj na osnutek OPPN za stanovanjsko zazidavo Kotlje IV- EOP KO 13 CU

9. 2. 2021 Anita P. S. (Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd - Medobčinski urad) 425