Aktivacija Štaba Civilne zaščite Občine Ravne na Koroškem in Načrta zaščite in reševanja ob pojavi epidemije Občine Ravne

20. 10. 2020 Janja Š. (Urad župana) 998