Poročilo Svetovne zdravstvene organizacije kaže, da se je v Sloveniji v zadnjih letih med mladostniki povečalo zadovoljstvo z življenjem in izboljšala samoocena zdravja

16. 5. 2020 Danica H. (Urad župana) 93