Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora EOP 05/ A 59 - ID 1183

21. 4. 2020 Anita P. S. (Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd - Medobčinski urad) 302