Državni prostorski načrt za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom - Obvestilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav

14. 11. 2019 Anita P. S. (Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd - Medobčinski urad) 484