Anketni vprašalnik o izobraževalnih potrebah na področju pridobivanja računalniških znanj

12. 11. 2018 Vojko M. 359