ANKETNI VPRAŠALNIK o izobraževalnih potrebah na področju pridobivanja računalniških znanj

12.11.2018 Vojko M. 268