Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta POSLOVNA CONA RAVNE - III. FAZA

31. 5. 2018 Danica H. (Urad župana) 288