Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za EOP 03/ A 177 – k.o. Zelen Breg

28. 11. 2023 Anita P. S. (Urad za razvoj in investicije) 207