Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem

Predpisi, na katere predpis vpliva