Pogoji za plakatiranje v času volilne kampanje za namen izvedbe rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov dne 20. 11. 2022 v občini Ravne na Koroškem

15. 9. 2022 Janja Š. (Urad župana) 199