Slovesni govor na prireditvi Ob državnem prazniku – dnevu Rudolfa Maistra poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, Janija Prednika.

26. 11. 2022 Danica H. (Urad župana) 616