Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka - OPPN KOTLJE IV-KO 13 CU

11. 3. 2021 Anita P. S. (Urad za razvoj in investicije) 555