Gradivo za pridobitev mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje in gradivo za pridobitev konkretnih smernic - SD OPN 02

1. 12. 2020 Anita P. S. (Urad za razvoj in investicije) 277