Predstavitev dela v okviru Pilotnega projekta Dolgotrajne oskrbe Koroška ter soočanje z izzivi dolgotrajne oskrbe

3. 9. 2020 Danica H. (Urad župana) 359