Občinski odbor Starosti prijazna občina

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Aleksander JUG, Tolsti vrh 2e, 2390 Ravne na Koroškem
 • Tatjana MERKAČ, Kotlje 3, 2394 Kotlje
 • Adolf PETRIČ, Čečovje 50, 2390 Ravne na Koroškem
 • Dani IVANUŠIČ, Čečovje 9a, 2390 Ravne na Koroškem
 • Mojca KRAJNC, Javornik 63, 2390 Ravne na Koroškem
 • Danilo VUŠNIK, Kotlje 6d, 2394 Kotlje
 • Avgust VOŽIČ, Preški vrh 19a, 2394 Kotlje
 • Peter PRIKERŽNIK, Tolsti vrh 122, 2390 Ravne na Koroškem
 • Silva BAN, Stražišče 16, 2390 Ravne na Koroškem
 • Štefanija SEKAVČNIK, Navrški vrh 3, 2390 Ravne na Koroškem
 • Majda BAVČE, Čečovje 34, 2390 Ravne na Koroškem
 • Melita ŠIMENEC, Javornik 64, 2390 Ravne na Koroškem
 • Nevenka ŠIMENC, Dobja vas 72, 2390 Ravne na Koroškem
 • Pavel ŠTAVDEKER, Strojna 20, 2390 Ravne na Koroškem
 • Višja svetovalka II, koordinatorka, Darja ČEPIN
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • Jože BOŽIČ, Tolsti vrh 95, 2390 Ravne na Koroškem
 • Jože PREDNIK, Ob Meži 2, 2390 Ravne na Koroškem
 • Štefan ROBAČ, Dobja vas 64, 2390 Ravne na Koroškem