Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Ravne na Koroškem

Pravna podlaga

Predpisi, ki so podlaga za sprejem